این نشانی ها ، تنها نشانی های رسمی من ، رابعه رضوی علوی ( عسل ) ، آهنگساز ، خواننده ، نوازنده ، نویسنده ، اجراکننده ، تهیه کننده آثارم ، در ایران ، تهران است. دگران کمترین اجازه ای در استفاده کلی یا جزئی از آثارم و محتوای آن در هیچ وبگاه دیگری را ندارند . با سپاس .

 پ. ن : زین پس آثار موسیقایی خویش را در فضای مجازی منتشر نخواهم کرد .

Rabeah Razavi
(C)
My Official Pages:
https://www.reverbnation.com/rabeahrazaviofficial
https://www.youtube.com/user/AsalRazaviA
https://www.telegram.me/rabeahrazaviofficial
https://www.telegram.me/rabeahrazavi
http://instagram.com/rabeahrazavi
https://www.instagram.com/rabeahrazaviofficial
https://www.instagram.com/rabeah.razavi
https://www.instagram.com/rabeah_razavi
http://ir.linkedin.com/in/rabeahrazaviofficial
http://soundcloud.com/rabeahrazaviofficial2
https://www.facebook.com/rabeahrazavialavi
https://www.facebook.com/rabeahrazavipage
https://www.facebook.com/rabeahrazavia
https://www.facebook.com/vocalistsoprano
http://twitter.com/RabeahRazavi
http://copyrightiniran.blogfa.com
http://rabeahrazavi.wordpress.com
http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir
http://rabeahrazavi.persianblog.ir
https://plus.google.com/u/3/+RabeahRazaviAsal/posts
https://plus.google.com/u/1/+RabeahRazaviRabeahRazaviOfficialPage/posts
#Composer  #Singer #Arranger  #Mastering   #Video   #Rabeah  Razavi Alavi   #Iran 
#Tehran   #Love    #2016